Νέο Ιστολόγιο του σχολείου μας Ενημερωθείτε

Arrow up
Arrow down

Στα τμήματα της Α’ και Β’ τάξης έγινε 3ωρο βιωματικό κοινωνικοσυναισθηματικό πρόγραμμα από ψυχολόγο του Δήμου μας.  Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα του Δήμου Αιγάλεω με τίτλο «προνοώ», το οποίο, αποβλέπει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες. Οι δράσεις του έργου προσανατολίζονται σε υπηρεσίες και παρεμβάσεις πρόληψης στη σχολική κοινότητα, περιλαμβάνοντας δράσεις αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων.

Το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη σχολείο μας, αφορούσε στη γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με τα συναισθήματα, στη βαθύτερη κατανόηση των αιτιών που τα προκαλούν, καθώς και σε τρόπους διαχείρισης των «δύσκολων» συναισθημάτων , όπως ο θυμός και η λύπη . Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους μέσω παιχνιδιών γνωριμίας, να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα, τη μοναδικότητά τους ως οντότητες αλλά και τα κοινά ανθρώπινα στοιχεία που τους ενώνουν και αποτελούν τη βάση της δημιουργίας ομάδας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργήθηκαν δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικότητας και ενσυναίσθησης,  κι έγινε κατανοητή η  αναγκαιότητα όλων των συναισθημάτων σε μια υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

 

psixosyn1
psixosyn1 psixosyn1
psixosyn2
psixosyn2 psixosyn2
psixosyn3
psixosyn3 psixosyn3
psixosyn5
psixosyn5 psixosyn5
psixosyn6
psixosyn6 psixosyn6
psixosyn6a
psixosyn6a psixosyn6a
psixosyn6b
psixosyn6b psixosyn6b
psixosyn6c
psixosyn6c psixosyn6c
psixosyn7
psixosyn7 psixosyn7
psixosyn7a
psixosyn7a psixosyn7a
psixosyn7b
psixosyn7b psixosyn7b
psixosyn7e
psixosyn7e psixosyn7e
psixosyn7f
psixosyn7f psixosyn7f
psixosyn8a
psixosyn8a psixosyn8a
psixosyn9a
psixosyn9a psixosyn9a
psixosyn9c
psixosyn9c psixosyn9c
psixosyn9e
psixosyn9e psixosyn9e