Νέο Ιστολόγιο του σχολείου μας Ενημερωθείτε

Arrow up
Arrow down
Τη σχολική χρονιά 2016-2017 οι μαθητές της  ΣΤ' Τάξης με τις δασκάλες τους συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Ολοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο".
Στην τάξη γίνεται εκτενής συζήτηση για τις παγίδες του διαδικτύου και πώς πρέπει να τις αποφεύγουμε.
Οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης του διαδικτύυ και στη συνέχεια προτείνονται τρόποι για την αποφυγή δύσκολων καταστάσεων επικοινωνίας στο διαδίκτυο.
 
Στις 15/02/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου πραγματοποιήθηκε ομιλία-συζήτηση με θέμα το "Ασφαλές Διαδίκτυο". Το κάλεσμα ήταν προς τους γονείς, τα παιδιά και τους δασκάλους για να υπάρχει κοινή αντιετώπιση και συνεργασία στα θέματα ασφαλούς διαδικτύου.
 
 
                  Lecture2017 1                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Τα παιδιά εκφράζονται με τις ζωγραφιές τους και επιβραβεύονται.
 
Ασφαλές Διαδίκτ...
Ασφαλές Διαδίκτυο Σχολ. έτος 2016-2017 Ασφαλές Διαδίκτυο Σχολ. έτος 2016-2017
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17
Ζωγραφιές για α...
Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17 Ζωγραφιές για ασφαλές διαδίκτυο Σχ. Έτος 2016-17